Nieuwe werktijdregeling moet nagekomen worden

En dat gaan we o.a. monitoren met jullie hulp! Houdt jouw werkgever zich niet aan de gemaakte afspraken? Meld het ons! Zo kunnen we de vinger aan de pols houden en ingrijpen als het nodig is.

Van werknemers wordt, terecht, verwacht dat zij zich aan gemaakte afspraken houden. Dat mogen wij andersom ook van werkgevers verwachten; ook als dat even niet uitkomt.

Afspraken moeten worden nagekomen! Samen zorgen wij daarvoor. Allereerst door melding te doen als dat niet gebeurt.

Helaas voelen veel werknemers zich niet vrij hun melding te doen met naam en toenaam. Vandaar deze site.