Downloaden jaaropgave

Ledenvoordeel

Leden

De Unie Security is binnen de beveiliging een grote vakbond met duizenden leden. Al decennia lang behartigen wij de collectieve belangen van beveiligers: wij sluiten cao’s af en indien dat onverhoopt nodig is een sociaal plan. Daarnaast helpen wij leden die vragen hebben op het gebied van werk, inkomen, persoonlijke ontwikkeling en zorg en zorgen wij voor bijstand ingeval van een (dreigend) conflict met de werkgever. Daarbij staat het belang van het lid voorop. Dat spreekt voor zich! Leden hebben daarnaast allerlei mogelijkheden actief te worden binnen hun eigen vakbond: in de verschillende kadergroepen, als delegatielid bij onderhandelingen en ander collectief overleg binnen de branche of bedrijven, als Unievertegenwoordiger in ondernemingsraden, als redactielid van het Unie Security magazine ‘Security 4 U’, als lid van het cao-telefoonteam, als scholingsvoorlichter en ga zo maar door. Dit maakt De Unie Security niet alleen een vakbond voor beveiligers maar ook door en van beveiligers.  De Unie geeft die ruimte en zorgt voor een stuk opleiding en andere faciliteiten voor kaderleden. Niet alleen zodat zij hun werk kunnen doen maar ook en vooral zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen.

Keuzevrijheid

De Unie stond aan de wieg van de totstandkoming van de cao en het professionele opleidingsmodel in de beveiligingsbranche. Daar zijn wij trots op! Maar we zijn er nog lang niet! De moderne beveiliger wil zijn of haar werk combineren met het privéleven en daar is veel te weinig ruimte voor. De Unie Security wil daarom minder dwingend vastleggen in de cao wat goed is voor beveiligers; zij zijn oud en wijs genoeg die keuzes te maken die het beste passen bij hun privéleven. Samen met de werkgever dienen die keuzes zo dicht mogelijk bij de werkvloer gemaakt te worden. Daar worden zowel de werkgever als de werknemer beter van. 

Respect

Beveiligers doen belangrijk werk en zijn steeds vaker werkzaam waar de overheid het laat afweten: als boa, als toezichthouder in het openbaar vervoer, in het detentietoezicht, etc.
Uit onderzoek blijkt dat beveiligers zich daarvoor niet al even gewaardeerd voelen. Niet alleen door hun werkgever maar ook niet door het publiek. Er heeft, mede op initiatief van De Unie Security een groot imago-onderzoek plaatsgevonden in de branche. De resultaten zullen gebruikt worden om een voor de branche eenduidig beleid neer te zetten om het vak beveiliger positief neer te zetten.

Neem contact met ons op

De Unie Security
Multatulilaan 12
4103 MN  Culemborg

E: info@uniesecurity.nl
T: +31345-851851
F: +31345-851500

Cao-telefoon:
T: +31345-851936
E: cao@uniesecurity.nl

Bel me terug